hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, May 08, 2017

Nieuw bord voor de Papsluis

Het bord dat bij de Papsluis werd geplaatst na de restauratie in 2008

Collega CDA'er Otto van Breugel vroeg in de Werkendamse commissie weer eens naar het bord bij de Papsluis. Het bord is lang geleden vernield en in de sluis gegooid, zelfs meerdere malen. Toch zou het mooi zijn als het bord terug geplaatst zou worden, misschien kleiner dan het oude bord. Bij de Papsluis stoppen veel fietsers en die willen wel iets weten over de historie van deze laatste sluis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zeker nu de linie kans maakt om te worden benoemd tot Werelderfgoed, mag enige uitleg bij de sluis van Waterschap Rivierenland niet ontbreken.