hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, May 05, 2017

Toekomstplannen vanJ.U. Smitgemaal

Artist impression van het J.U. Smitgemaal; het dak van het gemaal wordt eveneens toegankelijk gemaakt

Waterschap Rivierenland houdt maandagavond 15 mei een informatiebijeenkomst over de toekomstplannen van het J.U. Smitgemaal in Kinderdijk. Als AB mochten we al eerder kennis nemen van die plannen en hebben we in november ingestemd met de verdere uitwerking van de plannen. 
 
De informatieavond wordt georganiseerd om de omgeving en andere geïnteresseerden te informeren over de renovatie en de plannen van het waterschap om het gemaal gedeeltelijk in te richten als belevingsruimte. De bijeenkomst vindt plaats in De Klok, Molenstraat 117, Kinderdijk en begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom, aanmelden is niet nodig.