hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, May 09, 2017

Wat kosten al die drugsdumpingen?Het drugsafval in Hank


Als CDA fractie van Waterschap Rivierenland maken wij ons in toenemende mate zorgen over het aantal drugsdumpingen in het buitengebied. Het aantal dumpingen neemt vooral in de provincie Brabant toe, maar ook elders is sprake van toename van het aantal dumpingen. 

Het afval is vaak een cocktail van allerlei bestanddelen van grondstoffen en oplosmiddelen. Een deel van het afval bevat schadelijke chemicaliƫn, dat zo in de natuur en ons water terechtkomt met alle gevolgen van dien.
In het Land van Heusden en Altena werden zondag 23 april ruim 100 zakken met wietafval aangetroffen op de Nathalsweg in Hank en in de naast gelegen sloot. Nog diezelfde middag heeft Waterschap Rivierenland het afval uit de sloot verwijderd en afgevoerd.

Naar aanleiding van de afvaldumping wil de CDA fractie de volgende vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden stellen:

1. Kunt u aangeven hoeveel drugsdumpingen dit jaar zijn geregistreerd bij Waterschap Rivierenland?
2. Is sprake van een stijging van het aantal dumpingen in ons werkgebied?
3. In hoeverre hebben de drugsdumpingen geleid tot vervuiling van ons oppervlaktewater?
4. Wat zijn de kosten van het verwijderen van de drugsdumpingen in ons werkgebied?
5. Kunnen de kosten verhaald worden op de daders?