hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, August 06, 2017

13.000 passagier voor Pontje Steur

De tien schippers van pontje Steur


Schipper Thera van den Heuvel zette vandaag 486 passagiers over met Pontje Steur. Daarmee is het aantal passanten de 13.000 gepasseerd. Het was een drukke, gezellige dag met veel pleziervaart, zo vertelt de schipperse. Pontje Steur begon op 27 april aan haar 17e vaarseizoen.2016 was een absoluut record met in totaal 22.000 passagiers.Het pontje vaart tot half september dagelijks van 10.00-18.00 uur. Daarna nog de twee laatste weekenden van september.

De bemanning van pontje Steur, dat vaart tussen de Draepkilweg en 't Kooike is met drie nieuwe collega’s uitgebreid; dit zijn Aart Sijtsma, Hennie Bartol en Wim de Vries uit Werkendam. Schipper Bas Heijstek is tijdelijk niet beschikbaar vanwege mantelzorg voor zijn vrouw. . In totaal zijn er 10 vrijwillige schippers. Zij zijn opgeleid tot gastheer of gastvrouw van de Biesbosch en kunnen alles vertellen over mogelijkheden en routes in de Biesbosch. Zij hebben ook andere toeristische informatie zoals B&B adressen en aanvullend promotiemateriaal.