hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, August 05, 2017

Meeste tuintegeltax in gemeente Aalburg

Zonnebloemen op de Aalburgse rotonde op de Kromme Nol

Mocht de nieuwe gemeente Altena daadwerkelijk kiezen voor de tuintegeltax, dan is de rekening het hoogste in de gemeente Aalburg. Zij staan op de ranglijst van groenste gemeenten op de 251e plek. Werkendam scoort met een 244e plek niet veel beter.. Topscoorder in groen in Altena is de gemeente Woudrichem op de 170e plek. De Universiteit van Wageningen heeft het percentage groen in de bebouwde kom onderzocht, ze doet dat al langer en maakt daarbij gebruik van satellietbeelden. Deze keer kwam het verzoek voor het onderzoek van RTL nieuws.