hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, August 21, 2017

De week van de Papsluis (9)

Tijdens de restauratie kon een kijkje genomen worden in de Papsluis

Door de restauratie van de Papsluis ontstond tijdens Open Monumentendag 2006 de unieke mogelijkheid om de omloopkanalen van de sluis van dichtbij te bekijken. Door de steigers langs de gemetselde sluiswanden hadden bezoekers zo een goed zicht op de omvang van de sluis, die veel groter bleek dan je vanaf de dijk kon inschatten. Vanwege de restauratie van het metselwerk waren de ijzeren waaierdeuren verwijderd. Plan was om deze deuren ter plaatse te restaureren, maar deze bleek toch te ver aangetast door de roest. De ijzeren deuren waren een mooi staaltje vakwerk met geklonken deuren. Ook restauratie elders bleek niet mogelijk, om de deuren af te voeren moest vervolgens de Kildijk verbreed worden omdat vrachtwagens anders de sluis niet konden bereiken. 


De nieuwe houten deuren werden aangevoerd vanuit Kampen (foto Teus Admiraal)
Hoewel het aanvankelijk niet in het bestek was opgenomen, werd vanwege de slechte staat van de ijzeren waaierdeuren besloten deze toch te vervangen door houten sluisdeuren. Het zorgde voor vertraging in de restauratie van de Papsluis. De hardhouten deuren werden vervaardigd door Wijma houthandel in Kampen en in augustus 2007 per schip vervoerd naar Werkendam. Bij plaatsing van de deuren leek het even mis te gaan, de deuren pasten niet naadloos in de sluis. Het euvel kon verholpen worden en zo kon de restauratie van de Papsluis op 6 september 2007 afgerond worden met de heropening. Die dag werd tevens het gedicht dat Kees van Gammeren schreef voor de Papsluis onthuld. Naast de sluis werd een schotbalkenloodsje gebouwd; voorheen stond dit waarschijnlijk dichter bij het fort. Door de trappen langs de sluis, hebben passanten die afstappen nu goed zicht op de sluis en de omloopkanalen. De sluis heeft tevens een ecologische rol gekregen. De omloopriolen zijn voorzien van vleermuizenverblijven met elk tien holle gebakken stenen. De vleermuizen zaten aanvankelijk in de gescheurde vleugelwanden van de sluis. Op de wanden van de sluis is begroeiing van bijzondere vegetatie mogelijk. Na afloop van de restauratie bleek er geen geld meer voor de aanleg van een ‘waterlint’, waarbij vanaf de Bakkerskil een kano route zou worden aangelegd via de Papsluis richting de Gantel bij fort Altena. Ook herstel van het gebruik van de Papsluis door het inunderen van een deel van de polder is ook na de restauratie niet mogelijk.