hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, August 16, 2017

De week van de Papsluis (4)


De oude ijzeren deuren van de Papsluis die tien jaar geleden zijn vervangen door houten deurenVan oorsprong had de Papsluis houten waaierdeuren. In het dagblad de Noord-Brabanter werd op 18 december 1860 een advertentie geplaatst waarin de vervanging van de ‘waaijdeuren en het verrigten van herstellingen aan de inundatiesluis bij de Bakkerskil onder de gemeente de Werken en Sleeuwijk’ werd aanbesteed. Of toen sprake was van vervanging van de houten deuren door ijzeren deuren is niet op te maken uit de advertentie. De Papsluis werd in deze advertentie nog als inundatiesluis omschreven. In een bericht in het Algemeen Handelsblad van oktober 1875 werd de Papsluis wel genoemd. Net als in een bericht in de Nieuwe Gorinchemse Courant van 26 juli 1879. Er was toen sprake van een grondafschuiving bij fort Bakkerskil. Op 14 mei 1914 werd een advertentie geplaatst in de Nieuwe Gorinchemse Courant over de waaierdeuren. ‘Het vernieuwen in ijzer van een stel waaierdeuren der inundatiesluis aan de Bakkerskil (Papsluis)’. Mogelijk werden deze keer wel de houten deuren definitief vervangen door ijzeren exemplaren. De kosten voor het vernieuwen werden geraamd op f 8.650,-; het werk werd gegund aan NV Corn’s Swarttouw’s Constr, werkplaatsen Machinefabriek te Schiedam voor f 8.168. Dit bedrijf bleek overigens de enige inschrijver op het werk. Mogelijk had het werk te maken met de onrustige situatie in Europa; op 1 september 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit.