hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, August 10, 2017

Geen thermisch gereinigde grond in dijken van Waterschap Rivierenland


Oplevering van de eerste terp in de Noordwaard met links bewoner Vic Gremmer

Bij dijkversterkingen van Waterschap Rivierenland is geen gebruik gemaakt van thermisch gereinigde grond. Dat schrijft zij in beantwoording op mijn eerdere vragen. Thermisch gereinigde grond is door de aannemer wel gebruikt in kades bij de ontpoldering van het Noordwaard. Dit met toestemming van Rijkswaterstaat, die het waterschap wel heeft verzocht om extra te gaan monitoren. Dat roept natuurlijk wel weer nieuwe vragen op. Is er gemonitord vanaf de aanleg van de kades of gebeurt dat na de ontdekking van de thermisch gereinigde grond bij de dijkversterking Spakenburg/Bunschoten? En krijgen wij de uitkomsten van de extra monitoring als Algemeen Bestuur ook onder ogen?