hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, August 12, 2017

Het gemaal de Drie Sluizen

De dienstwoningen bij het gemaal de Drie Sluizen, de foto dateert uit 1983 (Bron Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Vandaag mocht ik weer eens een rondleiding doen op Fort Altena. Altijd leuk om te doen, maar bij het naar huis rijden vroeg ik me af hoeveel rondleidingen ik in al die jaren al had gegeven. Een blik op mijn https://www.linkedin.com/feed/ profiel leerde mij dat ik al sinds 2003 rondleidingen geef; veertien jaar in totaal. Een van de mensen die ik vandaag rond mocht leiden was dhr. Dubbeldam (1936). Hij vertelde dat hij vroeger nog had geschaatst op de fortgracht, vanuit Nieuwendijk schaatsten ze via de Alm en de Gantel naar het fort. Zijn vader was vroeger machinist op het gemaal de Drie Sluizen in Nieuwendijk, het gezin woonde ook bij het gemaal in één van de dienstwoningen. Dhr. Dubbeldam kon zich het bombardement van 12 december 1944 op het dorp nog goed herinneren, daarbij vielen enkele tientallen slachtoffers. In totaal werd het dorp drie keer achter elkaar beschoten vlak na 17.00 uur, hij wist zelfs de exacte tijdstippen nog te vertellen. Zijn vader was ook actief als EHBO'er en verleende eerste hulp aan de slachtoffers. Het gezin Dubbeldam schuilde in de kelders en raakte niet gewond tijdens het bombardement. In 1948 ging dhr. Dubbeldam naar de ULO aan de Tol; hetzelfde jaar dat mijn moeder daar naar school ging. Toch kon hij zich haar niet meer herinneren. Na de ULO ging dhr. Dubbeldam op de koopvaardij varen. Één van zijn broers woonde nog langere tijd op de Sasdijk in Werkendam.