hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, August 23, 2017

Zandzakken in educatieparkje

Op de bovenste foto de luisterput en onder de loopgraaf met zandzakkenDe aanleg van het Eerste Wereldoorlog educatieparkje bij Fort Giessen krijgt steeds meer vorm. Enkele weken geleden werd de wal aangelegd en maandag werd begonnen met het plaatsen van de luisterput en de schuilplaats in de wal. Vandaag werden de zandzakken bij de wal aangebracht. Van de zandzakken die overblijven wordt waarschijnlijk een dodennis gebruikt. Nog later worden de borden geplaatst, het telefoonhuisje en de uitkijkhut. Ook het trekpontje vanaf het Fort naar het parkje volgt nog.