hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, December 07, 2017

Schildjes voor waterschapsmonumenten


Zeldzame TBS schuif langs de N283 tussen Dussen en Meeuwen


In 2008 verscheen het rapport 'Watergerelateerd cultuurhistorisch erfgoed' met een beschrijving en waardering van een selectie van historische objecten in eigendom van Waterschap Rivierenland. Ik heb het rapport weer opgezocht toen ik nogmaals het interview met Maarten Koppen las over behoud van waterschapserfgoed. In het artikel wordt ook een pleidooi gehouden voor een speciaal schildje voor waterschap gerelateerd erfgoed. Een mooi idee, waar ik bij deze een warm pleidooi voor ga houden. Wat zou het mooi zijn als bij de peilschaal in Veen waar ik gisteren over schreef zo'n schildje geplaatst zou kunnen worden?

https://erfgoedstem.nl/erfgoed-is-mij-meer-plek-dan-object-zelf/