hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, December 27, 2017

Terugblik op 2017


De loopgraaf in het educatieparkje

Zo tussen Kerst en de jaarwisseling wordt het weer tijd voor een terugblik op het jaar.  Op de valreep van het jaar ontvingen we als Erfgoed Altena een positieve brief over de afrekening van de subsidie voor het Eerste Werelderfgoedproject bij Fort Giessen, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met vrijwilligers van Erfgoed Altena een project van een lange adem, waarvoor de kiem al werd gelegd in 2010. Ontelbare uren zijn in het project gestoken om het tot een succes te maken, zo mocht ik dit najaar nog werken aan het eindverslag voor de provincie. Maar we kunnen als Erfgoed Altena met trots terugkijken, zo werden schuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog verplaatst, werd een fietsroute uitgestippeld langs de loopgravenlinie en werd een educatieproject voor kinderen samengesteld in samenwerking met Bibliotheek CultuurpuntAltena. Sluitstuk van het project is de aanleg van het educatieparkje bij Fort Giessen, dat deze zomer werd uitgevoerd. Ook werd een trekpontje voor over de fortgracht aangeschaft. Thans wordt nog gewerkt aan de restauratie van een affuit uit de Eerste Wereldoorlog, dat we in bruikleen krijgen van het Nationaal Militair Museum.  Voorjaar 2018 wordt het educatieparkje samen met de restauratie van Fort Giessen en de artillerieloods met Brabants Landschap feestelijk geopend. 

Illustratie als onderdeel van het educatiepakket voor kinderen

Het gehele project kon worden uitgevoerd met subsidie van de provincie Noord-Brabant, het Pact van Loevestein, de gemeenten Woudrichem, Werkendam en Zaltbommel, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Altena en het N. van Ballegooijenfonds.