hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, March 26, 2018

Geul Sleeuwijk weer in beeld na schrappen Hoogwatergeul


De nevengeul in Sleeuwijk

Het schrappen van de Hoogwatergeul bij Varik Heesselt heeft ook gevolgen elders in het rivierengebied, zoals bij Sleeuwijk of Werkendam. Zo is de nevengeul in de Groesplaat bij Sleeuwijk weer in beeld. Deze zit volgens wethouder Machiel de Gelder in de LTAR 2050 (zij hebben die al wel?). Mogelijk zou de geul al in het programma van 2019-2032 worden opgenomen. De discussie daarover wordt komend voorjaar gevoerd en wordt dan in de rijksbegroting vanaf 2019 worden opgenomen. De geul in de uiterwaarden bij Werkendam zou wel gevolgen hebben voor de bedrijven in de uiterwaarden. Overigens is scheepswerf Jooren failliet, dat betekent in elk geval een bedrijf minder  De eerste optie is overigens die bij Brakel, vooral om dat de maatregel bij Sleeuwijk/Werkendam de één na duurste optie is. In de commissie Grondgebied van Werkendam werd nog aandacht gevraagd voor de bouw van de nieuwe Merwedebrug, indien deze zonder pijlers wordt gebouwd betekent dat ook een snellere doorstroming. 

https://hanviskie.blogspot.nl/2015/11/vijf-kilometer-lange-nevengeul-bij.html