hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, March 25, 2018

Kerken zijn onmisbaar


Het orgel in de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel

Kerken zijn onmisbaar, niet alleen voor het kerkelijk leven, maar ook voor ons maatschappelijk leven. Gisteren was ik voor de derde achtereenvolgende zaterdag te gast in de kerk; twee weken geleden werd in het de Catharinakerk in Heusden een debat gehouden over de democratie met Maarten van Rossem. Vorige week zaterdag gaf schrijver Griet op de Beeck een lezing in de Martinuskerk in Woudrichem. En gisteren werd in de Sint Maartenskerk in Zaltbommel de Matthaus Passion opgevoerd. Het eeuwenoude muziekstuk van Bach over het lijdensverhaal van Jezus past uiteraard naadloos bij de aloude functie van kerken. De Matthaus Passion klinkt overigens al heel lang in de kerk in de Zaltbommel, al in 1936 werd het oratorium opgevoerd. Het werd in dat jaar opgevoerd tijdens het vijftigjarig bestaan van het Zaltbommels Mannenkoor door het koor, samen met dameszangvereniging Excelsior en een jongenskoor. Ze oogstten veel lof en in de jaren daarna groeide de faam van Zaltbommel en kwamen bezoekers van heinde en ver om naar de Matthaus Passion te luisteren. In 1964 stopte de traditie om in 1985 na een grondige restauratie van de Sint Maartenskerk weer te worden opgepakt. Zaterdagavond werd de Matthaus Passion uitgevoerd door de Matthauskoor en -orkest onder leiding van Aart Bergwerf met medewerking van jeugdkoor Senta. Zelf zat ik wat verder van het podium, maar de muziek was prachtig.

Prachtige plafonds in de kerk te Zaltbommel