hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, March 03, 2018

Zilveren spaantjes voor de nettenbreiers


Wethouder Paula Jorritsma reikte de spaantjes uit aan de nettenbreiers

Op donderdag 1 maart werd de nettenbrei cursus in het Visserij- en Cultuurhistorisch Museum Woudrichem weer afgesloten met de traditionele uitreiking van de zilveren spaantjes door wethouder Paula Jorritsma. Deze spaantjes worden uitgereikt aan de cursisten die hun meesterschap hebben getoond in het breien van diverse soorten visnetten. Ingrid Abelskamp uit Well in Limburg is de eerste vrouw aan wie het spaantje kon worden uitgereikt. De andere twee meesters in het nettenbreien, Ivo van Hingst en Freddy Bockenholt, uit Dordrecht en Kaatsheuvel, tonen aan dat de cursus ook buiten Altena in de belangstelling staat. Dit is ook precies wat het museum beoogt met het geven van dit soort cursussen, de kennis van oude ambachten bewaren en doorgeven. In het najaar starten daarom weer de cursussen zeilmaken en nettenbreien.