hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, March 04, 2018

Militairen ter kerke

Militairen uit de Eerste Wereldoorlog poseren ontspannen voor de fotograaf, op de achtergrond de oude Hervormde kerk.

Gingen de militairen die ten tijde van de mobilisatie in de dorpen in streek woonden, vanwege de nabijheid van de forten van de Nieuwe Hollandse waterlinie, ter kerke?  Uit de geschiedschrijving zijn wel enkele fragmenten terug te vinden. Zo schreef Reinder Lodewijk Keizer tijdens de mobilisatie van 1939/1940 vrijwel dagelijks een brief aan zijn vrouw Toos. Voor militairen was de kerkdienst ook wel een verzetje, omdat zij dan het fort mochten verlaten. Op 16 april 1940 schrijft hij een lange brief naar aanleiding van de preek van een Gereformeerde dominee. Keizer vindt de preek niet bezielen, omdat de dominee deze voorleest.

Maar wie heeft nog meer fragmenten en/of archieven waaruit blijkt dat de militairen al dan niet ter kerke gingen in de dorpen rondom de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.