hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, May 13, 2018

Leerling van Cuypers bouwde RK kerk in Dussen

De RK kerk in Dussen die werd ingewijd in 1895 (foto's Streekarchief)
Al eerder schreef ik in de serie zondagse kerkverhalen over het Rijke Roomsche leven in Dussen. In die blog schreef ik echter niets over de prachtige Rooms Katholieke kerk die in Dussen werd gebouwd aan het einde van de 19e eeuw. Samen met een prachtige raadhuis in het dorp. Beide panden werden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verwoest, de restanten werden later geheel gesloopt. De kerk werd gebouwd nadat in 1892 de vroegere kerk in Dussen door brand werd verwoest. Het ontwerp van de nieuwe kerk is van E. Corbeij uit Roermond, zijn ontwerp is begroot op f 40.327,-. Op 10 juli 1893 wordt de eerste steen gelegd door pastoor H. Baeckers en kapelaan M. van Iersel. Op 5 augustus 1894 kan bisschop Van der Ven de nieuwe kerk inwijden. 
Het interieur van de RK kerk met drie gebrandschilderde ramen


De nieuwe kerk heeft drie gebrandschilderde ramen. Na de inwijding van de kerk wordt deze in de eerste helft van de 20e eeuw steeds verder verfraaid. Maar de laatste oorlogswinter wordt de kerk fataal, vrijwel het geheel gebied rond de kerk aan de Sluis wordt in puin geschoten. De Schade EnquĂȘte Commissie becijfert de schade aan de kerk op f 118.500,-, daar bovenop komt nog de vernieling van de inventaris van de kerk. Sloop lijkt het meest vanzelfsprekend, hoewel er in de parochie ook stemmen opgaan om de kerk te restaureren net als in Hank. Omdat het gemeentebestuur van Dussen door het vernielde dorpshart aan de Sluis plannen maakt voor een nieuw centrum elders, stemt de parochie uiteindelijk in met sloop. De nieuwe kerk wordt gebouwd aan het Vrijheidsplein. 

Bron: Uit de as herrezen

De vernielingen in de kerk.