hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, May 04, 2018

De oorlog die maar geen geschiedenis wordt

De H.J. Roubosstraat in Werkendam

 
Op deze vierde mei werd in Werkendam op vier plaatsen de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het begon deze ochtend met het leggen van bloemen op het graf van de Biesboschcrossers op de begraafplaats aan het Laantje. Ook bij de graven van de omgekomen militairen werden bloemen gelegd. Aansluitend werd bij de drie Stolpersteine op de Hoogstraat, ter herinnering aan de Joodse familie de Vries, een gedicht onthuld. Vanmiddag werd in het bijzijn van familie het straatnaambordje voor Hendrik Johannes Roubos onthuld. Daarmee heeft Werkendam nu vier straten vernoemd naar even zovele dragers van de Militaire Willemsorde voor moed, beleid en trouw. Richard Wikaart van het 4 mei comite hield een pleidooi voor nog meer straten naar verzetshelden zoals Adriaan de Keizer en Ies Zonneveld.

Piet van den Hoek en Ies Zonneveld, beiden betrokken bij het verzet in de Biesbosch

En vanavond was de vertrouwde herdenking bij het monument van de Biesboschcrossers. Dit jaar voor het eerst zonder oud verzetsmensen. In het afgelopen jaar overleden Ies Zonneveld en Sjaan de Vreede, beiden waren actief in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ies Zonneveld was vorig jaar nog wel aanwezig bij de herdenking. In zijn toespraak sprak wethouder Machiel de Gelder over 'de oorlog die maar geen geschiedenis wordt'. Aan de volgende generatie de opdracht om te blijven gedenken, ook nu alle verzetsstrijders uit die dagen niet meer onder ons zijn.  

Geen oud verzetsstrijders meer bij de dodenherdenking, maar wel veel publieke belangstelling