hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, May 06, 2018

Herbouw van Hervormde kerken in Werkendam en Almkerk

De Hervormde kerk in Werkendam


Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden zowel in Werkendam als in Almkerk kerken door oorlogsgeweld beschadigd. In de wederopbouw die volgde werden de nieuwe Hervormde kerken in Almkerk en Werkendam door dezelfde architecten ontworpen. Christiaan Nielsen en Joop Spruit begonnen na 1945 samen een architectenbureau en ontwierpen beide kerken. Naast Werkendam en Almkerk bouwden ze ook kerken in onder andere Huizen, Heemstede en Bussum. 

Dwarsdoorsnede van de Hervormde kerk in Almkerk

Het naoorlogse protestantse kerkgebouw wordt gekenmerkt door vernieuwingen in de architectuur zoals het gebruik van beton, het toepassen van rondingen en hoeken en afwisselend vlakgebruik. Het interieur wordt gekenmerkt door beslotenheid en een mystieke sfeer. De Hervormde kerk in Almkerk werd gebouwd in 1950 als zaalkerk met dakruiter in een traditionele vorm. De nieuwbouw betreft een driebeukige kerk voorzien van betonnen vierkante pijlers. De kerk is voorzien van een aan de lange zijden terugliggend zadeldak met noktoren met windhaan. De preekstoel bevindt zich aan de oostzijde. In de westgevel zit een 9-ruits venster met glas-in-lood met een voorstelling van de hernieuwing uit het geloof.

De Verlosserkerk in Bussun, ook een ontwerp van Nielsen & Spruit


In de kerkinrichting werden de dwarsaanleg, de centrale aanleg en de basilicale aanleg toegepast. De dwarsaanleg was te vinden in een langwerpige kerk waar de preekstoel aan de lange zijde was geplaatst. De Hervormde kerk in Almkerk (Nielsen, Spruit en v.d. Kuilen, 1950, heeft een dwarsaanleg. Dit type had een kenmerkend hoog schilddak en een traditionele klokkentoren en riep dezelfde sfeer van vlak na de reformatie op. De centrale aanleg is zeldzamer en is te zien bij de Nederlands Hervormde kerk in Werkendam (Nielsen, Spruit en v.d. Kuilen, 1952. . Deze verdiepingskerk heeft een kruisvormige plattegrond. Later is bij de entree een deel aangebouwd, zodat de kruisvorm iets gewijzigd werd.