hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, September 13, 2022

'Turf en kaarsen' over de historie van Woudrichem

In het nieuwe boek ‘Turf en Kaarsen’ lees je over het dagelijks leven binnen en buiten de poorten van Woudrichem tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het eerste exemplaar van het boek van Johanna van Roode wordt vrijdag 7 oktober in het koor van de Martinuskerk overhandigd aan streekarchivaris Mariska Heijmans.

Johanna van Roode in haar galerie Mikst Media
“Op de boot naar ons vakantie eiland ontmoeten Ferdinand en ik Sophia: een wereldvreemde dame die zich geschrokken terugtrekt als ze hoort dat wij uit Woudrichem komen. Al snel wordt duidelijk dat zij opmerkelijk veel weet over het verleden van ons stadje. Er ontstaat een dialoog, die eindigt in een verrassende ontknoping”, zo schrijft Johanna van Roode ter introductie van het boek. Na de ontknoping wordt duidelijk welke relatie Sophia ooit had met de inwoners van Woudrichem in de zestiende en zeventiende eeuw.

 
Recent exposeerde Johanna van Roode in de Toren in Gorinchem

Johanna van Roode is beeldend kunstenaar en woont sinds 1975 in Woudrichem. Toen zij en haar echtgenoot naar een oud pand in de vesting verhuisden, raakten ze geïnteresseerd in de geschiedenis van de stad. Jarenlang bezochten ze wekelijks het streekarchief te Heusden, waar Johanna zich verdiepte in de Tachtigjarige Oorlog. Ze stuitte op talloze verhalen over alledaagse en bijzondere gebeurtenissen in Woudrichem en omstreken. In ‘Turf en Kaarsen’ brengt Johanna deze verhalen op een creatieve manier tot leven middels een speelse dialoog, afgewisseld met indrukwekkende en soms hilarische (getranscribeerde) teksten uit de geschriften van schout en schepenen en andere bronnen. Hiermee maakt Johanna het archiefmateriaal op een laagdrempelige wijze toegankelijk en laat ze de verhalen tot de verbeelding spreken. Het bestaan van Sophia berust op fictie; alle andere personen en hun belevenissen zijn echt en waargebeurd.

De inloop voor de boekpresentatie op 7 oktober is om 15.30 uur. Om 16.00 uur heet Corné de Keijzer van uitgeverij Pictures Publishers de genodigden welkom. Frans Dansen duikt in de historie van Woudrichem en daarna vertelt Johanna van Roode over Turf en Kaarsen. Het eerste exemplaar wordt daarna uitgereikt aan Mariska Heijmans, archivaris Streekarchief Langstraat Heusden Altena.