hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, January 17, 2017

Eerlijke prijs voor kwalitatief goed voedselKamerlid Erik Ronnes voert campagne in zijn eigen campagnebus


Alvorens een bezoek werd gebracht aan de melkveehouderij van Gerard Vos was de CDA delegatie op bezoek bij landbouwbedrijf Straver in Almkerk. ZLTO voorzitter Ariaan Straver begon het bezoek met een korte introductie over het akkerbouwbedrijf. Daarin kwam onder andere naar voren dat de marges op de voedselproductie wel erg laag zijn; zelfs voor de rode kool die ze voor HAK produceren. Geurts: “We moeten supermarktketens meer onder druk zetten voor eerlijke prijzen. Door te weinig te betalen voor ons voedsel, wordt de kwaliteit van de land- en tuinbouw uitgehold. Enerzijds wordt te weinig betaald, aan de andere kant worden te hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het voedsel”. Zijdeling werd nog gesproken over de huisvesting van arbeidsmigranten, bij voorkeur op het eigen bedrijf. “Als het werk dan klaar is, vertrekken ze ook weer. Als ze elders wonen, blijven ze vaak hier”, zo weet tuinbouwer Gerben van Giessen uit Andel uit eigen ervaring. De extreme piekbuien in 2014 en 2015 nopen de ZLTO ook tot nadenken over de klimaatverandering, zo stelt Ariaan Straver. Kamerlid Geurts wijst op Europees overleg over klimaatverandering, maar ook over afspraken rond collectieve weersverzekering.