hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, February 15, 2017

Kies voor klimaat

De poster met boer Piet Hermus

Boer Piet Hermus uit Zevenbergschen Hoek Kiest voor klimaat nu. Op een poster van de actie laat hij weten dat  in 1998, 2002, 2005, 2006, 2010, 2013 en 2015 zijn gewassen op het land zijn verzopen. Reden om nu een grote poster langs de A16 te zetten voor de actie 'Kies voor Klimaat nu'.  Hermus liep in 2015 al met Marjan Minnesma mee tijdens de Climate Miles richting Parijs.

Door klimaatverandering neemt de kracht van hoosbuien toe en de verwoesting van onze oogst. Boeren werken aan oplossingen, zo schrijft hij op de poster. Als je dan even in gedachte de zomerschouw in Altena neemt, dan vraag je je af hoe die boeren dan aan oplossingen werken. Het afwijzen van de zomerschouw betekent natuurlijk wel dat boeren straks niet moeten komen klagen, daar moeten we als bestuur van het Waterschap ook wel helder in zijn.

www.kiesvoorklimaat.nu