hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, March 24, 2017

Natuurinclusieve landbouw


Lente in de Sluyterstraat

Op Fort Giessen werd donderdagavond een bijeenkomst gehouden over natuurinclusieve landbouw. Ik had eigenlijk nog nooit van die term gehoord. Maar het gaat om landbouw, waarbij rekening wordt gehouden met de natuur. In het verleden stonden boerenorganisaties en natuurorganisaties vaak lijnrecht tegenover elkaar. De avond met Altenatuur, ZLTO en ANV was dan ook een mooi begin op weg naar samenwerking in Altena. Zoek elkaar op, blijf niet hangen in je eigen gelijk, maar zoek anderen op. Want hoe kunnen we op het eiland Altena als natuur en agrarische sector duurzaam samenwerking? Door bonding, bridging en linking! Samen doelen stellen, elkaar ontmoeten, bouwen aan vertrouwen, kennis en ervaringen uitwisselen en verbindingen leggen met andere partijen.

Ariaan Straver, voorzitter van de ZLTO noemde de natuurinclusieve landbouw niet nieuw. Wel vertelde hij over de onzekerheden voor de landbouw; boeren die vechten voor een eerlijke prijs voor voedsel. Ook stipte hij de klimaatverandering aan. De datums 28 juli 2014 en 31 augustus 2015 zal hij nooit meer vergeten. In 2016 bleven de piekbuien weg, maar waar zullen ze in 2017 vallen? De boeren zijn in studieclubs in elk geval volop bezig met ontwatering, gewaswisseling, voorkoming van te intensieve teelten, bodemegalisatie, drainage en meer. Ook gaf hij aan dat de boeren het eerlijke verhaal over het verbouwen van voedsel beter moeten uitdragen. Want het lijkt soms alsof er meer gespoten wordt, maar door verbeterde technieken wordt juist vaker gespoten met lagere dosis. Straver eindigde zijn verhaal met een filmpje van een verkiezingsdebat waar een boerin juist Jesse Klaver fel aanvalt omdat juist in Nederland de beste boeren 'boeren'. En het besef dat transitie nodig is in de landbouw. Maar om te kunnen investeren zijn gezonde boerenbedrijven nodig.