hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, May 12, 2017

Sloop van het gemaaltje lijkt onafwendbaar

 
Het gemaaltje aan het Transvaal

Soms gaan zaken heel snel, uit navraag op het gemeentehuis is gebleken dat voor het gemaaltje bij Transvaal 44 inderdaad een sloopvergunning is afgegeven in augustus 2016. Het gemaaltje ligt naast de boerderij van Scherf en staat op zijn grond. Zowel de gemeente als het waterschap hebben opstalrecht voor nutsvoorzieningen op zijn grond. De sloop is thans nodig voor het aanleggen van de rioolpersleiding van de RWZI Dussen naar de RWZI in Sleeuwijk.

 
Het gebouw heeft geen monumentale status. In de beantwoording stelt de gemeente Werkendam dat de inventarisatie en aanwijzing van monumenten zorgvuldig is uitgevoerd. Dus als het dan niet als monument is aangewezen, zal het waarschijnlijk niet voldoende waardevol geacht worden. Alsnog aanwijzen is, als het al gewenst zou zijn, is vermoedelijk niet goed meer mogelijk gezien de slechte bouwkundige staat; opnieuw in een reactie van de gemeente.