hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, June 25, 2017

Ander maaibeheer langs EVZ voor meer boerenlandvogels

Door het maaien van de EVZ blijven er geen schuilplekjes meer over voor boerenlandvogels
 
In het poldergebied tussen Almkerk en Sleeuwijk wordt door Brabants Landschap het Europese project Partridge uitgevoerd. Daarmee wil ze de teloorgang van boerenlandvogels, zoals patrijzen, tot staan brengen en liefst nog weer laten groeien. Inmiddels hebben ze op ruim 7% van het agrarisch oppervlak van het projectgebied van bijna 600ha afspraken gemaakt met grondeigenaren over aangepast beheer ten gunste van boerenlandvogels, zo vertelde projectleider Jochem Sloothaak.
.
Maar hij ziet ook dat juist in deze tijd de slootkanten en zelfs de zone langs de EVZ gemaaid zijn door het Waterschap (zie foto), terwijl bij de boeren nog dekking en voedsel beschikbaar is. Dat maaien is erg schadelijk voor de biodiversiteit die zij juist proberen te stimuleren en lastig uit te leggen aan alle betrokkenen. Liefst wil Jochem Sloothaak binnen het projectgebied Oude Doorn afspraken maken met Waterschap Rivierenland. Stukken later maaien en stukken ├╝berhaupt niet maaien is erg belangrijk voor schuilplaatsen en voedsel voor jonge boerlandvogels en overwintering van insecten en vlinders. Van meerjarig gras maken bijvoorbeeld patrijzen en roodborsttapuit gebruik om te broeden. De wens van Jochem Sloothaak is dan ook het aanpassen van het maaibeheer: "Het is een ambitieus project, dus we hebben naast de boeren, de vogelaars, de jagers en omwonenden ook het Waterschap nodig".