hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, June 17, 2017

Geen nieuwe bestemming voor Mansvelder gemaal?


Het interieur van het Mansvelder gemaal

De opening van het gerestaureerde Mansvelder gemaal werd omlijst door het duo Anna & Joris. Prachtig zoals ze de geschiedenis van deze plek wisten uit te beelden met muziek en verhalen over de Waterwolf. De geschiedenis van het stoomgemaal gaat terug tot 1855 en werd gebouwd om de westelijke Bommelerwaard droog te malen. Na 1880 werd het ook ingezet voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie; waar immers water kan worden weggepompt, kan ook water worden ingelaten via de Boezem van Brakel door de Mansvelder sluis en de Brakelse sluis. Het gemaal werd in 1975 vervangen door het D.W. van Dam gemaal, een eindje verderop langs de dijk bij Poederoijen. 


Hoewel door de restauratie het behoud van het vervallen gemaal veilig gesteld lijkt, kunnen natuurlijk wel vraagtekens gezet worden bij de bestemming van het pand, dat sinds 2000 eigendom is van de gemeente Zaltbommel. Binnen is het niet gerestaureerd, wethouder Adri van Bragt sprak van authentiek en robuust. Maar waarom blijft het pand na de restauratie in gebruik voor opslag? Is het daarmee wel openbaar toegankelijk? De entree via het dijkje is niet echt uitnodigend, er hangt zelfs een bordje 'privé'.