hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, June 24, 2017

Op de rommelmarkt..........

Het krantenartikel uit 1993

De rommelmarkt in Nieuwendijk stuitte ik op een vergeeld krantenartikel uit 1993 over fort Bakkerskil. Over de tijd dat het fort gebruikt werd als opleidingscentrum voor geheim agenten. In de media regelmatig aangeduid met Gladio. Tijdens rondleidingen op Fort Altena wordt het verhaal regelmatig verteld, ook sprak ik weleens met een voormalig medewerker van die organisatie. De tekst van het krantenartikel uit 1993, het werd gepubliceerd in het AD,  kende ik wel, maar het krantenknipsel uiteraard niet. Het zat geplakt in een houten fotolijstje, waarop alleen de foto van het fort zichtbaar was.