hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, June 16, 2017

Crossroads Brabant in het Biesbosch Museumeiland

Crossroads Brabant houdt 12 september een bijeenkomst in het Biesbosch Museumeiland.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Noord-Brabant een (inter)nationaal toneel waar mensen uit de rest van Nederland, maar ook uit andere landen, terecht kwamen. Dit was de plek waar levenspaden van mensen elkaar kruisten. Crossroads gaat om het vertellen van deze menselijke verhalen over kruis- of keerpunten tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant. Daarnaast is Crossroads een samenwerkingsverband tussen erfgoedinstellingen in Noord-Brabant en wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft het concept van Crossroads een belangrijke rol gegeven in hun programmering. VisitBrabant ondersteunt een marketingconcept waarmee de canon van WOII in Noord-Brabant tastbaar en met meer samenhang verteld wordt en de verhalen (inter)nationaal kunnen worden uitgedragen. Erfgoed Brabant ondersteunt het inventariseren en samenstellen van de canon Brabantse WOII.  NHTV heeft een werkwijze voor stakeholders uitgewerkt.
 
Het programma krijgt ook een link met onze regio. Op 12 september wordt een avond gehouden in het Biesbosch Museumeiland. Om ook daar de verhalen te vertellen van de oorlog. Want welke verhalen mogen niet vergeten worden uit de jaren 40-45? De Biesboschcrossings, het kapotschieten van de dorpen langs de Bergsche Maas, de strijd om het Kapelse veer, het opblazen van het stadhuis in Heusden. Kortom verhalen genoeg.