hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, June 12, 2017

Zonnevelden in Altena?

Mogelijkheden voor gebruik van zonne-energie

Tijdens de thema-avond van Waterschap Rivierenland was één van de onderwerpen 'energieneutraal'. In het coalitie akkoord is opgenomen dat het waterschap in 2030 energieneutraal wil zijn. Maar hoe doe je dat en wat mag het kosten? Helaas was ik zelf verhinderd voor de thema-avond, maar op een foto van John Bakker is de slide te zien over de mogelijkheden van zonne-energie. Van de 20 ha. die potentieel kan worden ingezet voor zonne-energie is de helft direct beschikbaar. De andere helft komt vrij bij centralisaties van rioolwaterzuivering zoals in het Land van Heusden en Altena. De centrale rioolwaterzuivering wordt gebouwd in Sleeuwijk; daarmee komen de locaties in Dussen, Eethen en Wijk en Aalburg beschikbaar. De aanleg van zonneparken op 22 plekken in Rivierenland kost 30 miljoen euro. Het kan gaan om zonnevelden of zon op het dak; dat zou ook kunnen bij de zuivering in Sleeuwijk. 

Waterschap Rivierenland investeert overigens ook in energie uit water met de EQA-box; een innovatieve alles-in- één waterkrachtcentrale. Deze werd in maart geplaatst bij het gemaal Quarles van Ufford in Alphen aan de Maas. In september 2016 had Waterschap Rivierenland de primeur door het plaatsen van de eerste EQA-stuw in Nederland. De duurzame en innovatieve stuw in Ommeren wekt kleinschalige waterkracht op en kan oppervlaktewater bufferen en lozen. De stuw is zelfs voorzien van een stopcontact, waarmee elektrische fietsen kunnen worden opgeladen.