hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, July 18, 2017

27 maal tuintegeltaks in de Sluijterstraat

Enkele stenen tuintjes in de Sluijterstraat


In mijn eigen straat staan 60 woningen en van die 60 woningen hebben bij 27 woningen de bewoners hun voortuin betegeld. Daartussen zitten wel enkele grensgevallen; veel tegels met soms alleen aan de rand of in het midden een boompjes of enkele struiken. Zelfs mijn overburen, waarvan de man altijd met liefde zijn tuintje bijhield, heeft sinds deze week een tegeltuintje. Nu de gemeente Altena in haar nieuwe beleidsplan riolering het idee van een 'tuintegeltaks' heeft geintroduceerd lijkt het ineens landelijk nieuws. Dat is natuurlijk niet zo, op veel plekken elders in Nederland wordt al aandacht gevraagd voor tegeltuinen. Door de tuin volledig te betegelen is geen plaats meer voor natuur, voor vogels, vlinders en andere insecten. Ook wordt de riolering overmatig belast als regenwater niet meer in de zachte bodem wordt opgenomen. De tegeltaks is dus zeker het onderzoeken waard en een prima voorbeeld van klimaatadaptatie. Al werkt belonen altijd beter; dus geef mensen met een echte tuin korting op de rioolheffing. Dat werkt beter dan een boete voor een tegeltuin.