hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, July 09, 2017

Het Bos van Meeuwen

Het graf van Cor de Rond in het Bos van MeeuwenLeden van Altenatuur waren zaterdag welkom in het Bos van Meeuwen; een vier hectare groot perceel dat door Cor de Ronde werd omgetoverd tot een bos. Al wandelend door het bos moest ik denken aan het bosje van Jan en Jenny van Mersbergen, weliswaar kleiner, maar ook met liefde voor de natuur aangelegd. Ook in het bos van Cor de Ronde proef je de liefde voor de natuur. Dat werd eens te meer duidelijk door de uitleg bij de diverse bomen, struiken en paddenpoel in het gebied.  Want wie dacht dat je een bosperceel gewoon kunt laten groeien, heeft het mis. Het vraagt voortdurend om onderhoud, zo was te lezen op de uitleg tijdens de wandelroute door het bos. Samen met Brabants Landschap werd een plan gemaakt voor het beheer, ook werd een grote paddepoel gegraven. Maar ook werden bomen gekapt om andere struiken en begroeiing een kans te geven. Het bos is populair bij ree├źn, maar die heb ik zelf niet ontdekt in het bos. 

Insecten die werden gevonden in het bos