hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, July 07, 2017

Rondje Loevestein en Diefdijklinie

De Stichtse Rijnlanden maakte een route 'rondje Plofsluis'; op de foto te zien op de achtergrond.De Waterschappen Rivierenland, Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht hebben samen met het Waterliniemuseum in Bunnik vier fietsroutes ontwikkeld. Zonder waterschappen zou er immers geen Waterlinie zijn. Waterschap Rivierenland koos voor de routes 'Rondje Loevestein' (34 kilometer) en de Diefdijklinie (58 km.). Op de route Rondje Loevestein passeren fietsers bezienswaardigheden zoals de Papsluis, waterberging in de polder Oude Doorn, de Vervoornemolen, gemaal aan de Poortweg bij Uitwijk, de vistrap in de Alm bij de Rabobank in Almkerk en meer. Ook in de Diefdijklinie route valt veel te ontdekken. De routes zijn te vinden in  https://routeplanner.fietsersbond.nl/