hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, July 08, 2017

Bedankt voor de fijne samenwerking

Afscheid van mijn correspondenten en fotograaf


Na het bedanken van mijn lezers in mijn laatste column voor het Nieuwsblad, heb ik vandaag afscheid genomen van mijn correspondenten. Een krant maken zonder correspondenten is immers onmogelijk. Zo mocht ik al die jaren werken met sportverslaggever Wout Pluijmert, fotograaf Teus Admiraal, Piet van Vugt schreef wekelijks het popnieuws en Martien Vos schreef de rubriek 50 jaar geleden. Met Len Bruining heb ik maar kort samengewerkt, maar ze wist alles van Dussen en de weidevogels. Ronald Veuger uit Hank schreef mooie verhalen over namen op huizen, waarbij vooral de bewoners in het zonnetje werden gezet. Nogmaals dank voor de fijne samenwerking!