hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, July 04, 2017

Handtekeningen voor zwemwater de Put aan de Omloop


Stan en Kevin Verhagen uit Uppel overhandigden de handtekeningen aan wethouder Izak Koedoot


Stan en Kevin Verhagen uit Uppel brachten maandag 3 juli een bezoek aan wethouder Izak Koedoot om 264 handtekeningen aan te bieden aan de wethouder. Zij hielden met hun moeder Cindy namens alle ondertekenaars een warm pleidooi voor behoud van de zwemwaterfunctie van de put aan de Omloop in Uppel. Er zit echter blauwalg in het water en reinigen is een behoorlijke investering, terwijl uit eerder onderzoek bleek dat er niet veel gezwommen wordt.

Moet de zwemwaterfunctie van de put aan de Omloop in Uppel blijven of vervallen? Het laatste woord is daarover nog niet gesproken. De Woudrichemse gemeenteraad wil eerst meer kijk hebben op de kosten voor het structureel bestrijden van de blauwalg. Eind september zijn de kosten in beeld en daarna kan de raad een beslissing nemen.

Ondertussen kan er wel gezwommen worden in de put aan de Omloop. Elke twee weken neemt het waterschap monsters van het water, de concentratie blauwalg ligt inmiddels onder de vastgestelde gezondheidsnormen. Mocht dat veranderen dan laat de gemeente dat weten.