hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, July 21, 2017

Tien jaar later.........

Foto vandaag gemaakt tijdens mijn rondje Noordwaard

Iets meer dan tien jaar geleden besloot ik mijn raadslidmaatschap te beĆ«indigen. Toen ik recent iets zocht, stuitte ik op mijn ontslagbrief aan burgemeester Henk Hellegers. Ik meende dat het 21 juli 2007 was en besloot daarom vandaag iets te schrijven over die brief. Maar toen ik vandaag nogmaals zocht, ontdekte ik de datum van 12 juli. Maar geen reden om niets te schrijven over dat besluit, toch? Na mijn afscheid in september 2007 heb ik het raadslidmaatschap lange tijd gemist, soms zelfs spijt gehad van mijn beslissing. Maar in 2008 bleek het mogelijk als politieke partij mee te doen aan de Waterschapsverkiezingen, een nieuwe uitdaging waar ik in elk geval nooit spijt van heb gehad. Het heeft mijn horizon verbreed en juist de wereld van het waterschap bleek ongemeen boeiend. In 2008 werd ik niet gekozen, maar in 2015 wel.  Terugdenkend aan mijn raadslidmaatschap heb ik me wel afgevraagd wat nu het beste besluit is geweest uit mijn raadsperiode? Dat blijft lastig, maar als ik s'avonds van tijd tot tijd een rondje rij door de Noordwaard moet ik altijd terugdenken aan ons voorstel om het rondje Noordwaard in ere te herstellen na de ontpoldering van het gebied. En van dat besluit heb ik in elk geval nooit spijt gehad.