hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, August 31, 2017

De Verklaring van Dussen tien jaar laterDijkgraaf Roelof Bleker, wethouder Machiel de Gelder en heemraad Hennie Roorda
Op de Brabantse waternetwerkdag dook ineens weer de Verklaring van Dussen op. Getekend op 31 oktober 2007 op kasteel Dussen. Met daarin afspraken over milieumaatregelen. Maar ook over windenergie. Afgesproken werd dat bestaande plannen werden uitgevoerd en dat overige windmolens in een groot windmolenpark zouden worden gebouwd. Wethouder Machiel de Gelder haalde de verklaring aan in een discussie rond energietransitie tussen provincie, gemeente en waterschap.  

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings sprak over Energieke landschappen (Klimaatlandschap blijft toch mooier!) met windmolens of zonneparken.Overigens zijn die landschappen niets nieuws; denk aan onze watermolens en bijvoorbeeld turfwinning.Heemraad Hennie Roorda vertelde over de zonnepanelen die met SDE subsidie op de RWZI in Gorinchem worden gelegd. En over de windscan van waterschap Rivierenland, waarbij de dijk langs de Bergsche Maas als kansrijk wordt gezien. De opbrengst van de windmolens op de dijken van het waterschap moeten straks ten goede komen aan de bewoners rondom de windmolen (s). Door de energiestransitie ziet ze vooral nieuwe kansen voor de waterschappen, ook met de zuivering, waarbij het slib kan dienen als nieuwe grondstof.

Wethouder Machiel de Gelder haalde tot slot de Verklaring van Dussen aan, maar liet duidelijk doorschemeren dat de plaatsing van windmolens niet op een veto zal stuiten, maar dat we moeten doorpraten over de plannen.. En of de windmolens dan misschien bij Drongelen moeten komen, in de zichtlijn van de huidige molens in Waalwijk of dat we in Altena misschien zelfs stroom zouden kunnen aftappen vanuit Waalwijk; het zijn allemaal kansrijke opties zo liet de wethouder weten. En met een beroepen op die Verklaring van Dussen zouden we onze ogen sluiten voor de veranderende wereld om ons heen.