hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, August 27, 2017

Twee agrarische revoluties in AltenaIn het midden Bas van Andel, foto van tien jaar geleden bij de presentatie van de eerste flessen Eethense appelwijn in de boomgaard van de familie Van Elderen in Nieuwendijk

Bas van Andel, samensteller van het boek ‘Van grond tot mond’ geeft tijdens de Erfgoedavond op woensdag 6 september een lezing over de twee agrarische revoluties in het Land van Heusden en Altena. De eerste revolutie situeert Van Andel in de periode 1050-1350 toen de laagste delen van het gebied werden ontgonnen en geschikt gemaakt voor de landbouw. Voor het jaar 1000 werden alleen de stroomruggen Dusse en Alm echt bewoond en bewerkt door de boeren. De tweede agrarische revolutie voltrok zich in de jaren 1959-1970 met de grootschalige ruilverkaveling in het gebied. Het zorgde voor meer welvaart, maar veel natuur en cultuurhistorie ging verloren. Ook verdwenen de boeren uit het dorp, waardoor de afstand tussen boer en burger groter werd. Anno 2017 ziet Van Andel al kiemen voor een derde agrarische revolutie door nog verdergaande schaalvergroting. Daardoor verdwijnen familiebedrijven; ook omdat voor boerenkinderen vele andere interessante banen voorhanden zijn. Wat staat ons nog te wachten op het platteland?

De lezing wordt gehouden op woensdag 6 september in de Klompenmakerij Den Dekker, Korn 26 te Dussen.