hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, September 02, 2017

Het Burgemeestersklasje

Op de foto van links naar rechts burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn, Petra Doornenbal van Renswoude, Yves de Boer van Werkendam, Mark van Stappershoef van Goirle, Ard van der Tuuk van Grootegast en meest rechts Frank van der Meijden van Laarbeek. Van de dame rechts ben ik helaas de naam vergeten.

Al veertien jaar mag ik rondleidingen geven op Fort Altena en iedere groep is anders. Zo mocht ik vandaag het burgemeestersklasje van burgemeester Yves de Boer rondleiden. Samen met zes andere burgemeesters waren ze samen in het klasje terecht gekomen om te leren hoe je burgemeester moet zijn. Voor dit bijzondere vak heb je geen diploma's of zo. En als je het eenmaal bent, mag je doorleren. Een van de burgemeesters liet weten dat burgemeester worden heel moeilijk is, maar burgemeester zijn juist niet. Omdat ik vooraf niet wist dat ik burgemeesters een rondleiding mocht geven, kon ik niet vertellen over enkele speciale historische feiten rond burgemeesters in relatie tot Fort Altena. Maar voor mijn lezers wil ik wel een bijzonder verhaal vertellen over het drankgebruik bij de bouw van het fort.


Rond de uitbreiding van Fort Altena en het Werk aan de Bakkerskil voerde burgemeester Verschoor van de gemeente De Werken correspondentie met het ministerie van oorlog. Op 24 januari 1879 schreef hij een brief over een beschikking die was verleend aan A. Vink voor de bouw van een loods bij zijn boerderij in de (kleine) verboden kring van fort Altena. Vink had het plan opgevat in de loods een drankenwinkel te beginnen om het werkvolk dat op Fort Altena en bij het Werk aan de Bakkerskil werkte van drank te voorzien. Op het bouwterrein zelf mocht geen drank geschonken worden. De burgemeester was bevreesd dat grote aantallen werklui in zijn gemeente; binnenkort wel 300 zo schreef hij, te veel zouden drinken en dan voor overlast zouden zorgen. Hij verzocht de minister dan ook om de bij de vergunning voor de bouw van de loods op te nemen dat er geen drank verkocht mocht worden. Al op 4 februari volgde het antwoord en schreef de minister dat hij een eerder verleende vergunning niet mocht intrekken. Bovendien moest de gemeente zelf maar toezien op het drankgebruik tijdens de bouw van de forten.