hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, December 29, 2017

Een terugblik op 2017 (3)

Theater in de Werf, die tevens onderdak biedt aan de centrale vestiging van Bibliotheek Cultuurpunt Altena

In deze terugblik iets over de culturele activiteiten van het afgelopen jaar waar ik mijn steentje aan mocht bijdragen. Bibliotheek Cultuurpunt Altena beleefde een enerverend jaar met maar liefst vier verhuizingen, de inrichting van enkele dBOS(de bibliotheek op school) en de opzet van het Taalhuis. Verder werd directeur Marina Zwaan opgevolgd door Marian van der Wal. Ik ben ook ook heel blij met de nieuwe bestuursleden die bereid zijn zich de komende jaren in te zetten voor behoud van deze belangrijke culturele voorziening in Altena. Allemaal vrijwilligers met hart voor onze cultuur, net als al die andere vrijwilligers die bij de bieb actief zijn.

Naast de bibliotheek was er dit jaar opnieuw aandacht voor poëzie, zo hield de stichting Poëzie een prachtige avondje in het kerkje in Eethen met de Vlaamse dichteres Charlotte van den Broeck. Met ontroerende muziek van de twee violistes Juliya Belyanevich en Francisca Simonis. Beide violistes traden ook samen met pianiste Maria Surina op tijdens de Open Kerkendag in het Sleeuwijks kerkje. De muziek werd die middag omlijst met poëzie uit de bundel 200 jaar gedichten in het Land van Heusden en Altena. De dichter Abraham Boxman schreef enkele prachtige gedichten over zijn zusje Alida Hendrica Boxman.  Tevens werd die middag de Brabant Vertelt app gelanceerd met drie routes in onze regio.

Muziek tijdens de Open kerkendag in Sleeuwijk

 http://www.altenatv.nl/video/drie-nieuwe-routes-brabant-vertelt-app-altena-altena-tv/