hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, December 28, 2017

Een terugblik op 2017(2)

Jochem is vooral een gezellige baby

Niet alleen (bestuurs) werk bepaalden voor mij het beeld van het jaar 2017. Op 6 juni werd mijn vijfde kleinzoon geboren; hij kreeg de namen Jochem Johannes. Zijn roepnaam is Jochem en met de keuze voor de tweede naam Johannes werd ik opnieuw vernoemd. Ik ben nu in het rijke bezit van zes kleinkinderen. Naast die vijf kleinzonen heb ik één kleindochter; zij werd geboren in 2014 en kreeg de namen Lieke Alta Johanna. Of ik nog meer kleinkinderen zal krijgen? Bij mijn twee dochters verwacht ik dat niet, maar ik heb nog een zoon.