hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, December 30, 2017

Een terugblik op 2017 (4)


Feestelijke onthulling van de zonnepanelen in de Sluijterstraat in Werkendam

In deze terugblik iets over verduurzaming van de sociale woningbouw in onze regio; een van de prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen. In 2017 heeft Huurdersbelangenvereniging (HBV) Land van Heusden en Altena de aanleg van zonnepanelen actief gepromoot. Onder andere tijdens onze ledenvergadering  op 19 april in de Ontmoeting op de Hoogstraat in Werkendam. Wocozon gaf daar voorlichting over het leggen van de zonnepanelen op de huurwoningen van Woonservice Meander. Door de zonnepanelen kan de energierekening omlaag, zodat huurders lagere woonlasten betalen. Ook zelf heb ik sinds enkele maanden zonnepanelen op mijn dak. Meer duurzame woningen is tevens één van de prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties, die vorig jaar zijn gemaakt. De eerste honderd huurders die kozen voor de zonnepanelen op hun dak kregen van de HBV een bedrag van 25 euro cadeau. Naast het geldbedrag van 25 euro kregen de huurders die kozen voor zonnepanelen een spaarlamp cadeau van de Huurdersbelangenvereniging. 

De Raad van Commisarissen van Land van Altena (foto 2016)

Naast verduurzaming van woningen bij Woonservice Meander ging ook het aantal woningen met zonnepanelen bij Woonstichting Land van Altena gestaag door. In december hadden 177 woningen van Land van Altena zonnepanelen op het dak; ook hier werden de panelen aangebracht door Wocozon.