hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, March 27, 2018

Drie jaar lid van bestuur Waterschap Rivierenland

De Alblasserwaard met Werelderfgoed Kinderdijk


Hoe kon ik gisteren vergeten te schrijven over drie jaar lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland? Op 26 maart 2015 werd het nieuwe bestuur be√ędigd in Tiel. Altijd een mooi, plechtig moment, maar wat is er in het afgelopen jaar allemaal gebeurt binnen het bestuur van Waterschap Rivierenland? Waar spraken we over aan de vergadertafel in Tiel? Het besluit over het toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Alblasserwaard was zeker historisch te noemen, na bijna zes eeuwen wordt het watersysteem heringericht en wordt een nieuw gemaal gebouwd bij Groot-Ammers. Wat dit betekent voor de gemalen in Kinderdijk is nog onderwerp van studie, ter voorbereiding brachten we als CDA fractie zelf een werkbezoek aan Kinderdijk. Vragen waren er over de kosten van het dumpen van drugsafval en het gebruik van thermisch gereinigde grond in de dijken van Waterschap Rivierenland. In 2017 werden de opstelplaatsen voor noodpompen in ons gebied ingericht en getest, ook werd het nazorgtraject van de wateroverlast in 2015 in het Land van Heusden en Altena gebied afgesloten. Met lichte teleurstelling, omdat het graven van extra sloten door de boeren niet echt is opgepakt. De discussie die rond tuintegeltaks in Altena losbarstte is nog maar een begin, ons waterschap heeft in elk geval een klimaatsubsidieregeling in het leven geroepen, misschien ook een goed idee voor de nieuwe gemeente Altena? En dan was er nog het plan om windmolens te plaatsen in Altena op de dijken van ons waterschap, won Waterschap Rivierenland de waterinnovatieprijs met een stuw die werkt op waterkracht en is ontwikkeld door het Werkendamse bedrijf EQA. Een jaar eerder werd zo'n eerste stuw geplaatst in Ommeren.  Meest prominent op de agenda van de commissie Waterveiligheid stond dit jaar de keuze tusssen de nevengeul bij Varik-Heesselt of toch dijkversterking. En we moesten dit jaar afscheid nemen van Rene Cruijsen, van 2008-2015 heemraad waterveiligheid en daarna lid van het Algemeen Bestuur. Kortom, het was een boeiend jaar. Maar ook het vierde jaar wordt spannend met snel naderende waterschapsverkiezingen in maart 2019. Wie blijft en wie neemt straks afscheid? De eerste rimpelingen worden al zichtbaar in ons bestuur.....