hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, April 23, 2018

Afscheid op Wereld Boeken Dag

Rondeel van het boek van Jenneke Mijnlieff-Verschoor

Is het een speling van het lot dat ik juist op Wereldboekendag een vergadering heb van het toezichthoudendbestuur van Bibliotheek Cultuurpunt Altena? En dat ik in deze vergadering afscheid neem na acht jaren bestuurswerk. Acht prachtige jaren, waar ik een boek over zou kunnen schrijven. In mijn allereerste vergadering in 2010 maakte ik kennis met Ab Helderman, thans onze voorzitter a.i. We deelden de liefde voor boeken en dat was al die jaren mijn drijfveer om dit werk te mogen doen. Wat hebben we in die acht jaren bereikt? Als eerste ben ik trots op de prachtige vestiging in de Werf in Woudrichem. En als ik het meest recente jaarverslag lees dat we vanavond behandelen dan is vooral de inzet van dBOS (bibliotheken op school), het Taalhuis en de aandacht voor cultuur op de scholen de laatste jaren hard gegroeid. Tevens is het mooi dat we in bijna alle dorpen in het Land van Heusden en Altena een bibliotheekvoorziening hebben. Bij het afscheid is het ook goed om te weten dat mijn werk weer wordt voortgezet door nieuwe mensen die zich in willen zetten. Zij mogen onder andere aan de slag met het zojuist verschenen rapport van de Raad voor Cultuur over het sectoradvies Letteren en Bibliotheken.

En even terugkomend op Wereldboekendag, welk boek ga jij vandaag lezen? Zelf hoop ik vanavond laat verder te lezen in 'Rivieren keren nooit terug' van Joke Hermsen.