hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, April 16, 2018

Biesboschwerker, Buitenafwerker en Griendwerker


De Buitenafwerker is te zien bij Goezate 


De Biesboschwerker bij het Biesboschmuseum


In 1994 maakte Jaap Hartman het beeld van de Biesboschwerker, het staat bij het Biesbosch Museumeiland. Aanvankelijk op het pleintje voor het museum, maar na de uitbreiding van het museum kreeg het beeld een plek in de buitentuin van het museum. In 1977 maakte Marcus van Ravenswaaij het standbeeld van de Buitenafwerker, overigens ook in opdracht van de familie Van Oord net als het zaterdag geplaatste beeld van de Griendwerker. Ook weer gemaakt door Jaap Hartman, net als het beeld van de Biesboschwerker. 

Het beeld van de Griendwerker, ook gemaakt door Jaap Hartman

Het beeld van de Griendwerker staat op een prachtige plek, precies op de kruising van de Sleeuwijkse dijk en de Sasdijk. Precies op de plek waar de dijkring vanaf de Sleeuwijkse dijk overgaat in de Kruisstraat, ooit de oorspronkelijke dijk rond Werkendam. De Sasdijk werd pas aangelegd in de 18e eeuw. Overigens niet door Govert van Oord, die was toen nog niet geboren.  

De gezinskaart van Govert van Oord en Cornelia Baijens