hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, April 20, 2018

Waarom wonen we eigenlijk onder de zeespiegel?
We wonen in Nederland onder de zeespiegel en toch zijn we een rijk en welvarend land? Maar zelden wordt de vraag gesteld waarom we onder de zeespiegel wonen. In de voorbije 1000 jaar is onze land gedaald van plus twee meter boven NAP naar min drie meter NAP. Steeds vonden we manieren om ons land toch leefbaar te houden (adaptatie). We gingen dijken bouwen, vormden grote delen van Nederland om tot grasland en wisten het maken van kaas tot kunst te verheffen. We vonden de molens uit toen de polders te laag kwamen te liggen en nog weer later bouwden we gemalen. Dus waarom is bodemdaling na 1000 jaar een probleem, zo vroeg geoloog Gilles Erkens van Deltares zich af tijdens het CDA symposium over bodemdaling in Leiden. Toch leidt de voortgaande bodemdaling tot steeds meer problemen, we krijgen steeds meer schade en meer overlast, mede door de klimaatverandering en veenoxidatie. De tijd van adaptatie is voorbij, we moeten verder met mitigatie; onder andere door te bouwen met lichtere bouwmaterialen en/of waterdrainage. Geoloog Erkelens deed een oproep om te komen tot structurele meting van bodemdaling en een Nationale Informatie Bank voor bodemdaling. Ook het onderbrengen van bodemdaling bij één verantwoordelijke minister kan bijdragen aan meer aandacht voor bodemdaling en het zoeken naar oplossingen. Onderwaterdrainage is één van de mogelijke oplossingen, kamerlid Jaco Geurts liet weten dat vooral door het CDA dit thema in het regeerakkoord is opgenomen.