hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, April 21, 2018

Hoe maak je het werk van volksvertegenwoordigers zichtbaar?


Hoe maak je het werk van een volksvertegenwoordiger zichtbaar?Maandag schreef ik al over het rapport Voor de Publieke Zaak van de Raad van Openbaar Bestuur. Het gaat over een 'aanlokkelijk perspectief voor de decentrale volksvertegenwoordiger' . Een van de aanbevelingen is het verbeteren van de beeldvorming over de volksvertegenwoordiging om zo het werk van volksvertegenwoordiger meer zichtbaar te maken. Gemeenten, provincies en waterschappen zouden meer kunnen doen om inwoners te informeren over politiek en bestuur. Een eerste kleine stap zou al zijn als Waterschap Rivierenland de schriftelijke vragen die door de AB leden aan het college van dijkgraaf en heemraden worden gesteld, zou publiceren op haar website. Daarmee kan ze laten zien waar haar eigen volksvertegenwoordigers mee bezig zijn. De Tweede Kamer, iedere gemeente, maar ook provincies publiceren vragen van hun volksvertegenwoordigers online. Dus waarom doet Waterschap Rivierenland dat niet? Donderdag op onze AB vergadering is het rapport van de Raad van Openbaar Bestuur als ingekomen stuk geagendeerd, een goed moment om opnieuw aan te dringen op het online publiceren van de schriftelijke vragen!