hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, April 01, 2018

Dr. Ph. J. Huijser leeft voort in zijn toga
Philip Jacob Huijser met zijn naam in de toga (foto Streekarchief)
De toga hangt in het Andries Visserhuis

In het Andries Visserhuis hangt sinds enkele maanden een prachtige toga. Van mooie zware, diepzwarte stof met in gouden letters geborduurd Ph. J. Huijser. Deze predikant Huijser was voorganger in de Maranathakerk te Werkendam van 1947 tot 1968 en ging daarna met emeritaat op 6 oktober 1968. Tien jaar later overleed Philip Jacob Huijser op woensdag 4 oktober 1978 op ruim zesenzeventigjarige leeftijd te Vught. Hij werd maandagmiddag 9 oktober 1978 op de algemene begraafplaats aan de Borcharenweg te Werkendam begraven. In de Maranathakerk werd vooraf een rouwdienst gehouden, die werd geleid door ds. A. W. Bol, predikant van de Gereformeerde Kerk van Werkendam. Philip Jacob Huijser promoveerde op 19 december 1941 bij prof. dr. G. Ch. Aaiders op een proefschrift  'De Paraenese in de prediking' tot doctor in de godgeleerdheid. Hij werd op 7 augustus 1932 bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk van Westerloo in de provincie Groningen. Op 19 januari 1947 werd hij in Werkendam bevestigd. In deze zijn tweede en laatste gemeente werd hem met ingang van 6 oktober 1968 op ruim zesenzestigjarige leeftijd emeritaat verleend. (Digibron)  Dr. Ph. J. Huijser was intensief betrokken bij de bouw van de Maranathakerk in 1954-1956 en hield de predicatie ter gelegenheid van de ingebruikneming op 29 Juni 1956. Naast zijn werk als predikant zag hij ook nog kans enkele boeken te publiceren. 


Een van de boeken die ds. Ph. J. Huijser schreef


De toga van Huijser kwam via een omweg in het Andries Visserhuis terecht. Hij hing jarenlang in de Maranathakerk in een kast, maar tijdens de verbouwing in 2006 hing de toga in de weg. Hij werd daarop geschonken aan zijn zoon. Maar deze gaf de toga na jaren weer terug en zo kwam hij terecht in het Andries Visserhuis. Daar werd de vraag gesteld waarom in de toga een naam is geborduurd. Mogelijk is hij geschonken bij een bijzonder ambtsjubileum, misschien bij 25 jaar predikant? 

Huijser mocht de eerste preek in de nieuwe Maranathakerk houden