hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, April 26, 2018

Een dubbel afscheid


Roelof Bleker kondigt zijn vertrek aan als dijkgraaf

Iedere AB vergadering heeft zijn eigen verrassingen, ook al is er een magere agenda. De eerste verrassing was uiteraard de meer dan volle publieke tribune. De cursisten van de cursus voor waterschapsbestuurder waren deze middag te gast, in de ochtend hadden ze een werkbezoek gebracht aan de zuivering in Weurt en de nevengeul in Lent. Na afloop kregen allen nog een certificaat voor deelname aan de cursus.

De nog lege tribune voor de cursisten, onder Arie van de Herik met zijn certificaatMaar het meest verrassende was toch de aankondiging van het vertrek van onze dijkgraaf Roelof Bleker, hij wordt bestuursvoorzitter van de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht. Roelof werd 18 juni 2010 voorgesteld aan het AB als nieuwe dijkgraaf. Zijn beediging was op het provinciehuis in Arnhem en zijn installatie tijdens een AB vergadering op het kantoor van Waterschap Rivierenland in Tiel. Jammer dat hij vertrekt, we zullen hem missen. Maar proficiat met deze mooie, nieuwe baan.

In het midden Dick van Santen die afscheid nam om wethouder te worden in Gorinchem

Het tweede afscheid tijdens onze vergadering was minder verrassend. AB lid Dick van Santen wordt wethouder in de gemeente Gorinchem. Hij was drie jaar lid van ons AB, maar voorheen ook al AB lid bij Hoogheemraadschap Alblasserwaard Vijfheerenland en het zuiveringsschap in de Tieler- en Culemborger waard. Hij werd opgevolgd door Jan Hobbema. 

Tijdens de AB vergadering werd nog aandacht gevraagd voor de CAO onderhandelingen voor het personeel van de waterschappen