hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, April 25, 2018

Groene schoolpleinen in Altena?

Een spannende tunnel in Sleeuwijk


De provincie Noord-Brabant heeft samen met de Brabantse waterschappen een subsidieregeling geopend voor het vergroenen van schoolpleinen. Een mooi initiatief dat zeker navolging verdient in Altena. Want hoe groen zijn onze schoolpleinen eigenlijk? Vorige week was ik bij het kinderdagverblijf Dribbel in Sleeuwijk. Daar hebben ze een mooie tunnel gemaakt van wilgentenen, het groen moet nog wat groeien, maar dan hebben kinderen een spannend parcours op het plein. Minder geslaagd op het plein is natuurlijk het kunstgras. Wel makkelijk in onderhoud, maar of dat nu een slim idee is? Zeker gezien de discussie van nog niet zolang geleden over kunstgras op voetbalvelden. Ook bij het Vlechtwerk ligt volgens mij overal kunstgras. En hoe zit het eigenlijk met al die andere schoolpleinen in Altena?