hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, April 28, 2018

Werkendam eert verzetsheld met straat

Piet Roubos

Piet van den Hoek

Kees van de Sande

Arie van Driel

Op vrijdag 4 mei om 13.00 uur wordt in Werkendam het straatnaambordje onthuld van Hendrikus Johannes Roubos. Hij was drager van de Militaire Willemsorde voor zijn verzetswerk in Rotterdam. Met de onthulling van het straatnaambordje hebben de vier dragers van de Militaire Willemsorde uit de gemeente Werkendam allemaal een straat gekregen in het dorp Werkendam. 

In 2012 kreeg Werkendam het C.P. van den Hoekpad


De Arie van Drielstraat en de Kees van de Sandestraat zijn de oudste namen; in 2012 kreeg het fietspad van Werkendam naar Hank de naam C.P. van den Hoekpad, vernoemd naar verzetsheld Piet van den Hoek. Toch opmerkelijk dat in het dorp Werkendam vier dragers van de Militaire Willemsorde woonden. 

Graf van Piet van den Hoek op de begraafplaats in het Laantje

Graf van Arie van Driel en Kees van de Sande op de begraafplaats aan het Laantje

Graf van Piet Roubos op de begraafplaats aan het Kerkeinde